แนะนำ Puppyboost Laxatone Aurizon และ Oridermyl

ต้อนรับการกลับมาเปิดกิจการในหลายพื้นที่ หลังจากช่วง Covid lock down
ทางบริษัท แอมโก้เวท จัดทำวีดีโอ แนะนำ Puppyboost Laxatone Aurizon และ Oridermyl ในรูปแบบออนไลน์ ฟังง่าย เข้าใจ กระชับ 😊