การประเมินสุขภาพลูกสัตว์แรกคลอด

บริษัท แอมโก้เวท นำเสนอแบบประเมินสุขภาพลูกสัตว์แรกคลอด (Neonatal Viability Assessment)

Download รูปแบบ file ได้ที่นี่  https://bit.ly/3mP1Zrv

สนใจแบบเล่มพิมพ์พร้อมใช้

ติดต่อผู้แทนขาย Line OA: @amcoforvet

และ มาพร้อมกับ คู่มือการตรวจประเมินในรูปแบบวีดีโอ โดย ผศ. สพ.ญ.ดร.สร้อยสุดา โชติมานุกูล (อาจารย์นุ่น) อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย