กิจกรรม FB live “นมหยดแรกของการเริ่มต้นชีวิตใหม่”

กิจกรรม FB live “นมหยดแรกของการเริ่มต้นชีวิตใหม่”
โดย ผศ.น.สพ. ศุภวิวัธน์ พงษ์เลาหพันธุ์ (อาจารย์นอร์ท)
หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนื้อหาบรรยายสำหรับผู้เพาะพันธุ์สุนัข /แมว และเหมาะสำหรับคุณหมอ
ที่ให้ความสนใจด้าน neonatal care
อาจารย์นอร์ท มาอัพเดตข้อมูลใหม่ๆ
และเป็นการเริ่มต้นซีรี่ส์การบรรยายเกี่ยวกับการดูแลลูกสุนัข ที่ฟังง่าย
สามารถนำไปแนะนำให้เจ้าของสัตว์ปฏิบัติได้จริง
และเพิ่มคุณค่าในด้านสูติศาสตร์ในคลินิกที่มากกว่าการผ่าคลอดอีกด้วย
วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 19.00 – 20.00 น.