สาเหตุที่ทำให้ลูกสุนัขเสียชีวิตหลังจากที่เกิดมา
สาเหตุที่ทำให้ลูกสุนัขเสียชีวิตหลังจากที่เกิดมา

ลูกสัตว์แรกเกิด คือ ช่วงเวลาแรกเกิด ถึง 14 วัน
เป็นช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต สูงถึง 20%
โดยสาเหตุของการเสียชีวิตที่เป็นสาเหตุมากที่สุดคือ สภาพแวดล้อมตัวลูกสัตว์
ซึ่งสูงถึง 16%
เมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่ลูกสัตว์อยู่ในท้อง เป็นสภาวะที่ปลอดเชื้อ อบอุ่น
และมีสารอาหารที่มาจากรกแม่ แต่เมื่อลูกสัตว์คลอดออกมา
ต้องเจอสภาวะอุณหภูมิ และความชื้นในแต่ละสิ่งแวดล้อม
สารอาหารต้องได้รับจากการดูดนม มีความเสี่ยงในการติดเชื้อจากสิ่งแวดล้อม
และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ภูมิคุ้มกัน ได้รับจากรกเพียง 5-10% ซึ่ง 90-95%
ของภูมิคุ้กันในลูกสัตว์ต้องได้รับจากนมน้ำเหลือง โดยเฉพาะในช่วงเวลา 24
ชั่วโมงแรก
ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมรอบ ๆตัวลูกสัตว์
ส่งผลให้ตัวลูกสัตว์เกิดความเสี่ยงจากในการเสียชีวิต ดังนี้

 1. น้ำตาลในเลือดต่ำ ทำให้ลูกสัตว์ขาดพลังงานในการเจริญเติบโต
  และขาดพลังงานในการนำมาสร้างความอบอุ่นในร่างกาย
 2. อุณหภูมิร่างกายต่ำ เนื่องจากอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมที่ต่ำ
  เมื่อเทียบกับการที่ลูกสัตว์อยู่ในท้องแม่ และตัวลูกสัตว์หลังคลอดเอง ไม่มี
  glycogen สะสมมากพอ ตับ-ไต ของลูกสัตว์ยังทำงานได้ไม่เต็มที่
  ทำให้ยังไม่สามารถสลาย glycogen มาเป็นพลังงานได้
  และตัวลูกสัตว์ยังรับพลังงานจากน้ำนมไม่มากพอ
 3. การติดเชื้อจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งภูมิคุ้มกันจากแม่ (passive immunity)
  จะมีบทบาทในการป้องกันการติดเชื้อมากกว่า
  ภูมิคุ้มกันที่ลูกสัตว์สร้างด้วยตัวเอง (active immunity)
  ซึ่งจะเริ่มมีภูมิมากพอที่ช่วงอายุประมาณ 1 เดือน