แนะนำ Puppyboost Laxatone Aurizon และ Oridermyl

ต้อนรับการกลับมาเปิดกิจการในหลายพื้นที่ หลังจากช่วง Covid lock down
ทางบริษัท แอมโก้เวท จัดทำวีดีโอ แนะนำ Puppyboost Laxatone Aurizon และ Oridermyl ในรูปแบบออนไลน์ ฟังง่าย เข้าใจ กระชับ 😊

บทความอื่นๆ
กิจกรรม FB live “นมหยดแรกของการเริ่มต้นชีวิตใหม่”

กิจกรรม FB live “นมหยดแรกของการเริ่มต้นชีวิตใหม่”โดย ผศ.น.สพ. ศุภวิวัธน์ พงษ์เลาหพันธุ์ (อาจารย์นอร์ท)หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื้อหาบรรยายสำหรับผู้เพาะพันธุ์สุนัข /แมว และเหมาะสำหรับคุณหมอที่ให้ความสนใจด้าน neonatal careอาจารย์นอร์ท มาอัพเดตข้อมูลใหม่ๆและเป็นการเริ่มต้นซีรี่ส์การบรรยายเกี่ยวกับการดูแลลูกสุนัข ที่ฟังง่ายสามารถนำไปแนะนำให้เจ้าของสัตว์ปฏิบัติได้จริงและเพิ่มคุณค่าในด้านสูติศาสตร์ในคลินิกที่มากกว่าการผ่าคลอดอีกด้วยวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 19.00 – 20.00 น.

18 Oct 2021