ขอแบบชัดๆกับ protocol การวินิจฉัยและรักษา chronic diarrhea

ขอแบบชัดๆกับ protocol การวินิจฉัยและรักษา chronic diarrhea

VetSikkha ได้มีโอกาสอ่าน original article ที่เพิ่งตีพิมพ์ในปีนี้ 2019 ถึงการประเมิน protocol ในการวินิจฉัยและรักษาภาวะ chronic diarrhea ในสุนัขทั้งลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ในแง่ของประสิทธิภาพและความสำเร็จหากปฏิบัติตาม ผู้แต่งมีความมุ่งหมายที่น่าสนใจครับ คือ 1) ต้องการ develop protocol สำหรับสัตวแพทย์มือแรก (primary care) ก่อนส่งต่อไปยัง specialist ในกลุ่มของเจ้าของที่มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณการตรวจรักษาในขั้น advance แหม… ได้ฟังแบบนี้แล้ว หมอๆ GP (general practitioner) หลายคนเริ่มสนใจแล้วใช่ไหมครับ

งานวิจัยชิ้นนี้ทำขึ้นที่ Mississippi, Alabama และ Tennessee โดยที่สุนัขที่เข้าสู่กลุ่มวิจัยนั้นต้องมีภาวะ chronic diarrhea มาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยไม่เคยได้รับการตรวจวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มท้องเสียและไม่เคยได้รับการรักษาจากสัตวแพทย์มาก่อนใน 3 เดือนก่อนหน้า ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น รัฐที่ทำวิจัยถือว่าจนที่สุดครับ คือเขาดูจาก median household income ของประชากรรัฐเป็นเกณฑ์ ประชาชนในเขตนี้จึงมักปฏิเสธการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า (เป็นธรรมดาในอเมริกาที่รพ.ในโรงเรียนสัตวแพทย์จะแพงกว่ารพ.ทั่วไป) หากสามารถ develop protocol ที่เหมาะสมเพื่อการวินิจฉัยและรักษาก่อนหน้าที่จะส่ง refer ไปยังโรงเรียนสัตวแพทย์ก็น่าจะเป็นการดี

ผลการวิจัยพบว่ากว่า 70% ของเคสหายจากการรักษาเมื่อปฏิบัติตาม protocol การรักษานี้ และหากนับรวมกับรายที่อาการไม่ดีขึ้นต้องถูกส่งต่อเข้ารพ.มหาวิทยาลัยเพื่อตรวจอย่างละเอียดด้วยแล้วพบว่า กว่า 90% หายจากอาการท้องเสียเรื้อรังได้ ฟังดูน่าทึ่งทีเดียวครับ

ที่ผ่านมาผมได้ศึกษาถึงลำดับขั้นตอนในการวินิจฉัยและรักษาภาวะท้องเสียเรื้อรังมาทั้งในหลาย article ที่ตีพิมพ์ หลายตำรารวมถึงเขาฟังงานสัมมนาจากหลายวิทยากรทั้งในและนอกประเทศจนเข้าใจ concept ของการรักษาภาวะนี้ หากแต่ยังไม่เคยเห็นการจัดลำดับกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรมเป็นขั้นเป็นตอนที่ละเอียดและชัดเจน แถมถูกนำมาประเมินผลถึงประสิทธิภาพความสำเร็จแบบนี้ด้วยแล้ว จึงอยากเชิญชวนให้คุณๆลองอ่าน paper ฉบับนี้กันด้วยตนเอง ได้นำไปประยุกต์ใช้ตามแต่สถานการณ์และวิจารณญาณของคุณๆเองครับ

ขอเอามาปรับใหม่โดยทำในรูปตารางซึ่งได้ย่นย่อบางส่วนลงเพื่อให้ดูกระชับ และเติมเต็มบางจุดเพื่อความสะดวกในการนำไปใช้ (กึ่งสำเร็จรูป) หากอ่านแล้วไม่เข้าใจจุดใดผมอยากให้ลองไปอ่านฉบับเต็มกันนะครับ หรือหากไม่มีเวลาลองถามเข้ามาใน inbox เผื่อผมจะช่วยไขความกระจ่างให้ได้บ้างตามสมควร

โปรดดู protocol การวินิจฉัยและรักษาตามรูปที่แนบนะครับ โดยจะแยกออกเป็นสองตารางคือ chronic small bowel diarrhea และ chronic large bowel diarrhea

#VetSikkha

#PETiSbyZuni&Vilar

#ChronicDiarrhea

ขอบคุณเนื้อหาจากเพจ VetSikkha”

บทความอื่นๆ