บริษัท พัฒนาพันธุ์สัตว์ จำกัด

ตัวแทนนำเข้า และจำหน่าย สุกรสายพันธุ์เดนมาร์ก แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย